Terzett 754

TERZET 754 – Elektronski aparat za navlaživanje natron trake

  • Aparat služi za navlaživanje papirnih, natronskih traka oslojenih ljepilom koje se aktivira u dodiru s vodom
  • Služi za lijepljenje / zatvaranje kartonskih kutija.
  • Zalijepljenu traku je nemoguće odlijepiti jer je otporna na visoke i niske ( hladnjače, zamrzivači…) temperature isto kao i na vlagu.
  • Pogodan je za zatvaranje kutija sa zamrznutom robom.
  • Odabir dvije dužine trake pomoću potenciometara
  • Mogućnost funkcije 1-2-2
  • Promjenjivi ”delay” u automatskom modu 0 – 30 sekundi odgode.
  • Mogućnost upotrebe trake od 4 do 10 cm širine
  • Vodilice trake od nehrđajućeg čelika
  • Ugrađeni podesivi grijač za bolju aktivaciju ljepila
Skinite PDF